Menu Close

Veiklos dokumentai

Veiklos dokumentai

  • 2018-2019 mokslo metais lopšelyje – darželyje “Smalsutis” veikia viena lopšelio grupė – „Pabiručių“, keturios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: “Padaužiukų”, “Pelėdžiukų”, “Šnekučių”, “Kodėlčiukų” grupės. Kauno lopšelio-darželio “Smalsutis” ikimokyklinio ugdymo programa peržiūrėti dokumentą
  • Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas. 2018-2019 mokslo metais lopšelyje-darželyje “Smalsutis” veikia viena “Gudručių” priešmokyklinio ugdymo grupė. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 2014 m. Peržiūrėti dokumentą

Priešmokyklinėje “Gudručių” grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi reikiamą pasirengimą ir kvalifikaciją įgyvendinti  šią programą.