Menu Close

Veiklos dokumentai

Veiklos dokumentai

  • 2023-2024 mokslo metais lopšelyje – darželyje “Smalsutis” veikia viena lopšelio grupė – „Pabiručių“, keturios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: “Padaužiukų”, “Pelėdžiukų”, “Šnekučių”, “Kodėlčiukų” grupės. Kauno lopšelio-darželio “Smalsutis” ikimokyklinio ugdymo programa Peržiūrėti dokumentą
  • 2023-2024 mokslo metais lopšelyje-darželyje “Smalsutis” veikia viena “Gudručių” priešmokyklinio ugdymo grupė. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 2022 m. Peržiūrėti dokumentą
  • 2018-2019 mokslo metais lopšelyje – darželyje “Smalsutis” veikia viena lopšelio grupė – „Pabiručių“, keturios ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: “Padaužiukų”, “Pelėdžiukų”, “Šnekučių”, “Kodėlčiukų” grupės. Kauno lopšelio-darželio “Smalsutis” ikimokyklinio ugdymo programa peržiūrėti dokumentą
  • 2018-2019 mokslo metais lopšelyje-darželyje “Smalsutis” veikia viena “Gudručių” priešmokyklinio ugdymo grupė. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 2014 m. Peržiūrėti dokumentą
  • Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.

Priešmokyklinėje “Gudručių” grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi reikiamą pasirengimą ir kvalifikaciją įgyvendinti  šią programą.