Menu Close

Taryba

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė: Greta Gustevičienė

Sekretorė: Vida Taukienė

Nariai:  Nijolė Juronienė, Kristina Baliukonienė, Živilė Jablonskė, Agnė Kačiūnienė, Galina Bučienė, Renata Kazlauskienė, Edita Pranckevičienė.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SMALSUTIS‘‘ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

2023-2024 M.M.

Komisijos pirmininkė: Angelė Butienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:  Giedrė Černikienė, logopedė
Milda Tamulienė, logopedė
Marius Grabauskas, meninio ugdymo mokytojas
Inga Maciulevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, specialioji pedagogė
Aisidora Kriauzaitė, psichologė
Valė Taurienė, VBS sveikatos priežiūros specialistė

Sekretorius – Ingrida Kolaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja