Menu Close

Taryba

Įstaigos taryba

Pirmininkė: Kristina Cirulienė

Sekretorė: Vida Taukienė

Nariai:  Nijolė Juronienė, Kristina Mašanauskaitė, Jonė Pumputytė, Živilė Jablonskienė, Galina Bučienė, Eugenija Gervienė, Edita Pranckevičienė.