Menu Close

Mokestis už darželį

Mokestis už darželį

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimas Nr.T-32

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.T-32 priedas

 

Nuo 2022 rugsėjo 1 d. keičiasi mokėjimo tvarka:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-01-28 Nr. A-339 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“, įsigalioja nuo 2022-02-01

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2020-01-01 mokėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

peržiūrėti dokumentą

DUK

peržiūrėti dokumentą

 

Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-37 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”
peržiūrėti dokumentą
.
Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016-03-15 d. sprendimu Nr. T- 113 patvirtintu „ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS,  IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠU
peržiūrėti dokumentą
.
Maitinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-06 d. sprendimu Nr. T-611 “DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE
peržiūrėti dokumentą