Menu Close

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 2 d. potvarkiu Nr. M-320 sudaryta Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupė   peržiūrėti dokumentą

Patvirtintas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas  peržiūrėti dokumentą 

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų   siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas” peržiūrėti dokumentą

Vaikų duomenų bazę tvarko – tėvų (globėjų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Angelė Butienė ir dokumentų specialistė Giedrė Poderytė.
Dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį „Smalsutis“ galite kreiptis kiekvieną dieną, tėvų prašymai priimami ir elektronine programa registruojami kasdien nuo 10 iki 16:00 val.
Vaiko registravimui reikalingas vaiko gimimo liudijimas (išrašas).

Pasiteiravimui: tel. +370  37 350572,
el. paštas: smalsutis2@gmail.com

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMAS NR. T-456 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO“

           Plačiau Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas tvarka. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nebus priimamas.

        Plačiau  Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos taip pat pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

         Plačiau  Peržiūrėti dokumentą

Pateikiame Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2016-06-01 įsakymą Nr.35-380  “Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016-2017 mokslo metais” .

          Plačiau Peržiūrėti dokumentą