Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

2023 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų Biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. III ketv. Finansinė ataskaita

2023 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. II ketv. Finansinė ataskaita

2023 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2023 m. I ketv. Finansinė ataskaita

2023 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2022 metai

2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų Biudžeto vykdymo ataskaita

2022 III ketv. Finansinė ataskaita

2022 III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. II ketv. Finansinė ataskaita

2022 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2022 m. I ketv. Finansinė ataskaita 

2022 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskata

2021 metai

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. Finansinė ataskaita

2021 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. II ketv. Finansinė ataskaita

2021 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2021 m. I ketv. Finansinė ataskaita

2021 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 metai

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. Biudzeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 III ketv. Finansinė ataskaita

2020 III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 II ketv. Finansinė ataskaita

2020 II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 I ketv. Finansinė ataskaita

2020 I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 metai

2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 III ketv. Finansinė ataskaita

2019 III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 II ketv. Finansinė ataskaita

2019 II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2019 I ketv. Finansinė ataskaita

2019 I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

2018 metai

2018 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų Pajamų įmokų ataskaita

2018 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 metų Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 III ketv. Finansinė ataskaita

2018 III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 III ketv. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

2018 III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 II ketv. Finansinė ataskaita

2018 II ketv Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 

2018 II ketv. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

2018 II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 I ketv. Finansinė ataskaita

2018 I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2018 I ketv. Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

2018 I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metai

2017 m. Finansinių  ataskaitų rinkinys

2017 m. Biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. Mokėtinų ir gautinų sumų Ataskaita

2017 m. Pajamų įmokų Ataskaita

2017 III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ATASKAITA

2017 III ketv Mokėtinų ir gautinų sumų Ataskaita

2017 III ketv Pajamų įmokų ataskaita

2017 III ketv Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 III ketv. Finansinės ataskaitos rinkinys

2017 II ketv Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ATASKAITA

2017 II ketv Finansavimo sumos

2017 II ketv Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 II ketv Mokėtinų ir gautinų sumų ATASKAITA

2017 m. I ketv. Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. I ketv. Forma nr.1

2017 m. I ketv. Forma nr.2

2017 m. I ketv. Finansines ataskaitos

2016 metai

2016 m. Metinė finansinė ataskaita

2016 m. Metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

2016 m. Metinės finansinės ataskaitos priedai

2016 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. IV ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų Ataskaitos

2016 m. IV ketv. Pajamų įmokų į biudžetą Ataskaita

2016 m. IV ketv. Pažymos dėl finansavimo

2016 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2016 m. III ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2016 m. III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų Ataskaitos

2016 m. III ketv. Pajamų įmokų į biudžetą Ataskaita

2016 m. III ketv. Pažymos dėl finansavimo

2016 m. II ketv. Aiškinamasis raštas

2016 m. II ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

2016 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. II ketv. Pažyma dėl finansavimo sumų

2016 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitai

2016 m. I ketv. Finansinės ataskaitos

2016 m. I ketv. Aiškinamasis raštas

2016 m. I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. I ketv. Pažymą dėl finansavimo sumų

2015 metai

Metinis.2015 metų aiškinamasis raštas

Metinis.2015 metų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Metinis. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2015 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Ataskaita

2015 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis. Aiškinamasis raštas

I ketvirtis. Finansinės ataskaitos

I ketvirtis. Forma Nr.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą)

I ketvirtis. Forma Nr.2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

I ketvirtis. Forma Nr.4 (Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita)

II ketvirtis. Aiškinamasis raštas

II ketvirtis. Finansinės ataskaitos

II ketvirtis. Forma Nr.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą)

II ketvirtis. Forma Nr.2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

II ketvirtis. Forma Nr.4 (Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita)

III ketvirtis. Aiškinamasis raštas

III ketvirtis. Finansinės ataskaitos

III ketvirtis. Forma Nr.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą)

III ketvirtis. Forma Nr.4 (Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita)