Menu Close

Dėl ugdymo proceso įstaigoje atnaujimo nuo gegužės 18 d. Gerbiami mūsų ugdytinių Tėveliai,

Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas mums visiems. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 m. gegužės 18 d. Įvykdžius apklausą, matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti, todėl informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:

Lopšelio-darželio grupės nuo 2020 m. gegužės 18 d. karantino metu dirbs:

„Pabiručių“ grupė – 07:00-19:00

„Šnekučių“ grupė – 07:00-19:00

„Padaužiukų“ grupė – 07:00-19:00

„Pelėdžiukų“ grupė – 07:00-17:30

„Gudručių“ grupė – 07:00-19:00

„Kodėlčiukų“ grupė – 07:00-17:30

Ugdytiniai nuolatos lankys tą pačią grupę grupės darbo laiku ir nebus vedami į kitas grupės, dėl to, kad išvengti lankančių vaikų kontakto.

Nerekomenduojama vesti:

 • vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše Peržiūrėti dokumentą
 • vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

 • Vaikai į lopšelį-darželį priimami tik įvertinus vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktą lopšeliui-darželiui užpildytą deklaraciją Peržiūrėti dokumentą
 • Vaikus lydintys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Priėmimas bus vykdomas per du pagrindinius lopšelio-darželio įėjimus. Vaikus pasitiks lopšelio-darželio darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Lopšelio-darželio darbuotojas dėvės kaukę ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą.
 • Apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį ir apie vaiko sveikatą prašome informuoti skambinant grupėje duotais kontaktais arba administracijai tel. 837350572.
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Prie įėjimų į lopšelį-darželį bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Draudžiama vaikams į lopšelį-darželį atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

Mokestis už paslaugas

 • Vaikams, kurie karantino metu nelankys įstaigos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo“ 10.7 papunkčiu (dėl ekstremalių įvykių), mokestis už paslaugas lopšelyje-darželyje nebus skaičiuojamas.
 • Vaikams, kurie karantino metu lankys įstaigą, mokestis už paslaugas bus skaičiuojamas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. 454 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.

Labai tikimės susitarimų ir kad padėsite mums apsaugoti vaikus ir vieniems kitus. Dėl esamos situacijos pasikeitimų gali būti kasdien, bet padarysime viską, kad kuo anksčiau apie juos sužinotumėte.

Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1116 Peržiūrėti dokumentą

Administracija