Menu Close

Autorius: smalsutis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr

Rugsėjo 1-oji

SVEIKINAME Visus, visus mažus ir didelius Su rugsėjo pirmąja – mokslo ir žinių diena                                          Naujų mokslo metų šventė vaikučiams lopšelyje-darželyje „Smalsutis“          …